วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ small grey bullet

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำให้นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 2. เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันมีความสัมพันธ์และความรักระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่ในสถาบันอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้านสุขภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักศึกษา ชั้นปี 1-4  จำนวน 200 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 07 ส.ค. 2560  | เข้าชม : 1152  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ