วัน พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2562 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศิษย์เก่า

small grey bullet
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์


กรุณากรอกข้อมูล
รหัส
ชื่อ - สกุล
ภูมิลำเนา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปีที่ได้งาน
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
 

ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
ปีที่ได้งาน อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1
55
ทวินตรา แซ่อึ้ง
41 หมู่3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 2560 2561 ลูกจ้าง - ธนาคารออมสิน
2
55
ธราธิป โกพลรัตน์
121 หมู่ 6 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
55
นางสาวธนาภรณ์ กำจร
90/7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4
55
นางสาวน้ำทิพย์ ภูราศรี
4 หมู่6 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 2560 2561 อิสระ - กาฬสินธุ์
5
55
นางสาวศุภาภรณ์ อนันตัง
54 ม2 ต.ศรีโคตร อ. จตุรฯ จ. ร้อยเอ็ด 2560 2560 ครูผู้สอน ครูอัตรา​จ้าง โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
6
55
นางสาวสุกัญญา วะบังลับ
118 ม9 ตำบล เหล่าพัฒนา อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม. 48180 2560 2560 ครูเอกชน ครูผู้สอน โรงเรียน
7
55
นางสาวอัจฉรา จันที
138/10 บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง.อ.นามน จ.สินธุ์ 46230 2560 2560 พนักงานเอกชน ธุรการ บจก .บีเค
8
55
นายจักรภพ​ หนูเทพ
25​ หมู9​ ต.โคกชะงาน​ อ.เมือง​ จ.พัทลุง 2560 2561 เจ้าหน้าที่หน้องฉาย, uhser Sr.staff Major​ พัท
9
55
นายจักรภพ​ หนูเทพ
25​ หมู9​ ต.โคกชะงาน​ อ.เมือง​ จ.พัทลุง 2560 2561 เจ้าหน้าที่หน้องฉาย, uhser Sr.staff Major​ พัทลุง
10
55
นายณัฐวุฒิ ตรีสูน
45 หมู่4 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2560 2561 ลูกจ้าง - บริษัท เอ็กมี่ อินดัสทรี จำกัด 33/70 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
11
55
นายพรรษกร นาชัยเงิน
44 หมู่ 2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 2560 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.20
12
55
นายอนิรุทธ เห็มนุช
78 หมู่ 1 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2560 2561 ครูพิเศษ อัตราจ้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดปฐมแพงศรี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
13
55
นายเตชาวิทย์ พาณิชกิจการกุล
ึ7 ม.1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14
55
ว่าที่ ร.ต.วิทวัส ไชยโชค
41 หมู่10 บ้านหนองหว้า อำเภอชื่นชม ตำบลชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 44160 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราวของทางราชการ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
15
55
ศิณีพร พรมลา
เลย 2560 2561 พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดเลย
16
55
สิบตรี สีหนาท วังหอม
139หมู่5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 2560 2561 ข้าราชการทหาร ผู้บังคับหมู่ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร
17
55
อมรรัตน์ ศรีแก้ว
170 หมู่6 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 2560 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
18
55
เครือวัลย์ โพธิ์กันโย
61 หมู่ 6 บ.โนนสำราญ ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 2560 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
19
55
กฤษดา กลัดสุวรรณ
ร้อยเอ็ด 2559 2560 พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ พนักงาน หนองกุงศรี
20
54
น.ส.จุรีนาต เสโคตร
52 หมู่ 14 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ 2559 2560 ครูเอกชน ครู จ.นครพนม
21
54
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยนาแพง
46/8 ต. นาจำปาอ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์ 46000 2559 2559 พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จังหวัดปราจีนบุรี
22
54
นางสาวจิประภา อินธิบาล
44 หมู่ 8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2559 2560 ธุรการ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2
23
0
นางสาวรัตนา ภารีนนท์
140 หมู่ 2 บ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 2559 2559 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
24
54
นางสาวรุ้งนภาพร ภูชาดา
19/1 ม. 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 2559 2559 พนักงานบริษัทเอกชน Staff-1 Make khonKaen
25
54
นางสาววิไลพร โชติประเสริฐ
8 หมู่16 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 2559 2560 ครู ครู โรงเรียนเอกปัญญา ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26
54
นางสาวอัจฉราพร บาบญ
268 หมู่ 16 บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 2559 2559 พนักงานจ้าง ผู้ดูแลศูนย์ ICT กองการศึกษา เทศบาลตำบลธาตุ
27
54
นายณัฐนนธ์ ขวาน้ำคำ
328/5 บ้านโนนชาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุํ 2559 2559 พนักงานบริษัท พนักงานทั่วไป บริ๋ษัทยูแทคไทยจำกัด
28
54
นายณัฐนนธ์ ขวาน้ำคำ
328/5 บ้านโนนชาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุํ 2559 2559 พนักงานบริษัท พนักงานทั่วไป บริ๋ษัทยูแทคไทยจำกัด
29
54
นายศักดิ์ดา มหาพรม
38 หมู่ 7 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 2559 2559 ครู ครูสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
30
0
พลวัตร อุ่นเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร 2559 2559 พนักงานบริษัท Web master Com7 Public ComPany Limited
31
54
ศิริวรรณ แสนโบราณ
96 หมู่4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 2559 พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัด ระยอง
32
54
ชิรินี ดีรักษา
175/3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 2558 2559 พนักงานสินเชื้อ ผู้จัดการสาขา บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
33
54
นางสาวมยุรฉัตร กล้าหาญ
นครราชสีมา 2558 2559 อิสระ
34
54
นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา
135 หมู่ 6 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 2558 2559 ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
35
0
นางสาวอรยา ม่วงมนตรี
กาฬสินธุ์ 2558 2559 ครู ครูผู้สอน วิทยาลัยสมเด็จเทคโนโลยีพณิชยการ
36
54
นางสาวอรยา ม่วงมนตรี
132 ม.4 บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง 2558 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
37
54
นายวรวิทย์
ศรีสร้อย 2558 2559 รับจ้างทั่วไป ูผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
38
0
นายวุฒิไกร บำรุง
สกลนคร 2558 2559 อาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทคอุดรธานี
39
0
นายสุชาติ ทุมผล
บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 2558 2559 ครู-อาจารย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทคอุดรธานี
40
0
นางสาวธิดาพร ศรีเคน
97/11 บ.นาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2
41
0
นางสาวนิตยา ตาลวันนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สำนักงานส่งเสีิมการศึกษาเอกชน
42
0
นางสาวประกายแก้ว โอชารส
จังหวัดกาฬสืนธุ์ 2557 2559 พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่ปฏืบัติการ ธนาคารกสิกรไทย
43
0
นางสาววรรณวิษา ศรีวิชา
176หมู่2 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 2557 2558 ครูเอกชน ครู โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม
44
0
นางสาวศศิธร พลเพ็ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โนนสูงพิทยาคม สพม24
45
0
นางสาวสุภาพร คนเพียร
มุกดาหาร 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม.6
46
0
นางสาวไอฟ้า แซ่ลิ้ม
อำนาจเจริญ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โพธิสารพิทยากร สพม.1
47
0
นาย วิรุต โต้ชาลี
มุกดาหาร 2557 2558 อิสระ - -
48
0
นาย สุวิชา ใจมั่น
มุกดาหาร 2557 2558 อิสระ - มุกดาหาร
49
0
นาย อัฒพล เจริญรัตน์
สกลนคร 2557 2558 ครู-อาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต สกลนคร
50
0
นายกรพิพัฒน์ คำอินทร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 พนักงานบริษัท ฝ่ายจัดซื้อ สมุทรปราการ

ทั้งหมด  78  รายการ