วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการอบรมวิชาการ Android Application small grey bullet

          ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  จะดำเนินการจัดโครงการอบรมวิชาการ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า การเขียนโปรแกรม Android Application ในระหว่าง  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

          นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ อ.รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ครับ หรือติดต่อที่ Email : (rotsarong@hotmail.com) รับจำนวนจำกัด ศิษย์ปัจจุบัน 40 คน และศิษย์เก่า 10 คนครับ

 

!!! อบรมฟรี อาหารเที่ยงฟรี ได้ความรู้แบบฟรีฟรี จบการอบรมรับใบเกียรติบัตรฟรี !!!

 

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม Update ล่าสุดครับ ศิษย์ปัจจุบันเหลือเพียง 0 ที่นั่ง สรุปเต็มแล้วครับ

 

1.นายชินวัตร นนเลาพล (2)

2. นางสาวนันทนา เนื่องมัฉจา (2)

3. นางสาวภัททิยา ศรีมัตะ (2)

4. นายภาณุมาศ กองพันธ์ (2)

5. นายวีระพล บุญประคม (2)

6. นายทัตเทพ  ทองอร่าม (2)

7. นายไพรวัลย์  ทับสมบัติ (2)

8. นายพงศธัช  จันทร์ขอนแก่น (2)

9. นายรุ่งโรจน์   ฉายแม้น (2)

10. นายจามร เยี่ยมศิลปเมธี (2)

11. นายอรรถพล ตาเมือง (2)

12. นายธีรพงษ์ อาจเอี่ยม (1)

13. นายสิทธิวานิช อินทรรี (1)

14. นายวสันต์ โยธี (2)

15. นายนุกร ศิลชาติ (2)

16. วทัญญู สารปรัง  (3)

17. นางสาวนัฐธิดา สีชัยปัญหา (3)

18. นายปรเมศร์ ศรีราตรี (2)

19. นายณรงค์เดช พรมวงค์ (1)

20. นายรัฐศาสตร์ วรรณพราหมณ์ (1)

21. นายปฏิพัทธ์ โพธิ์พระทอง (1)

22. นายเนรมิต ทฤษฎี (1)

23. นายสีหนาท วังหอม (3)

24. นางสาวพิศมัย มูลเอก (3)

25. นายพีระพล พลนาคู (2)

26. นายประกาสิทธิ์ วรสาร (2)

27. นางสาวชฎารัตน์ คะมิชม (3)

28. นางสาวญาดา รัตนกร (1)

29. นางสาวธัญญลักษณ์ วงษ์คำหาร (1)

30. นายธนากร โสดา (1)

31. นายมงคล แสงสุวรรณ (1)

32. นายวทัญญู หอมหวล (1)

33. นางสาวอรอุมา ไชยหงษ์ (1)

34. นางสาวประกายพร คุนาชน (1)

35. นายกฤษฎา กฤษณานนท์ (1)

36. นายรัฐพล แสงสุวรรณ์  (2)

37. นางสาวสุทธิดา โพธิ์ศรี (2)

38. นางสาวจิรารัตน์ แผ้วไพรินทร์ (2)

39. นางสาวอัมรา คำเชียง (2)

40. นายชยากร โถชัยคำ (2)

 

สำรอง

1. นางสาวสุภารัตน์  สุระเสียง (3)

2. นางสาวจิราพร  จันทร์หงษ์ (3)

3. นายทศพล  สุขยา (3)

กำหนดการอบรม สามารถดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างครับ

ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 05 ก.พ. 2558  | เข้าชม : 1204  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ