วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สอบ ครูผช.กรณีพิเศษ 5,430 อัตรา small grey bullet

รับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์
สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์
สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 1 มีนาคม และ
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 
 
 
โดยเปิดสอบทั้งหมด 226 เขตพื้นที่ฯ ตำแหน่งว่าง 5,430 อัตรา ใน 66 กลุ่มวิชา แบ่งเป็น กลุ่มเขตพื้นที่ฯ ปกติ จำนวน 5,124 อัตรา และเขตพื้นที่ฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 306 อัตรา โดยการเปิดรับครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ประมาณ 20,000 คน เนื่องจาก สพฐ. ไม่ได้เปิดสอบมานานกว่า 2 ปี เพราะจะรอหลักเกณฑ์ใหม่ที่ให้เขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง 
นายสมยศกล่าวต่อว่า สำหรับอัตราว่างและวิชาเอกที่เปิดรับ ดังนี้
 
 
ภาษาไทย 407 อัตรา 
ภาษาอังกฤษ 547 อัตรา 
ภาษาจีน 73 อัตรา 
ภาษาญี่ปุ่น 16 อัตรา 
ภาษาเกาหลี 2 อัตรา 
ภาษาฝรั่งเศส 3 อัตรา 
ภาษามลายู 1 อัตรา 
คณิตศาสตร์ 569 อัตรา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 407 อัตรา 
เคมี 50 อัตรา 
ชีววิทยา 44 อัตรา 
ชีววิทยาประยุกต์ (จุลวิทยา) 1 อัตรา 
ฟิสิกส์ 96 อัตรา 
สังคมศึกษา 647 อัตรา 
พลศึกษา 374 อัตรา 
สุขศึกษา 23 อัตรา 
ศิลปศึกษา 85 อัตรา 
ทัศนศิลป์ 11 อัตรา 
ศิลปะการแสดง 2 อัตรา 
ศิลปกรรม 2 อัตรา 
นาฏศิลป์ 111 อัตรา 
วิจิตรศิลป์ 4 อัตรา 
ดนตรีศึกษา 82 อัตรา 
ดนตรีสากล 60 อัตรา 
ดนตรีไทย 25 อัตรา 
ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา 
โสตทัศนศึกษา 5 อัตรา 
อุตสาหกรรม 56 อัตรา 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 อัตรา 
ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 
เกษตรกรรม 87 อัตรา 
เกษตรพืช 3 อัตรา 
สัตวศาสตร์ 1 อัตรา 
พืชศาสตร์ 1 อัตรา 
การงานพื้นฐานอาชีพ 21 อัตรา 
คหกรรม 73 อัตรา 
การเงินและบัญชี 79 อัตรา 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา 
สารสนเทศ 3 อัตรา 
บริหารธุรกิจ 18 อัตรา 
การตลาด 2 อัตรา 
คอมพิวเตอร์ 441 อัตรา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 อัตรา 
เทคโนโลยีการศึกษา 74 อัตรา 
จิตวิทยา/แนะแนว 52 อัตรา 
บรรณารักษ์ 40 อัตรา 
ปฐมวัย 457 อัตรา 
ประถมศึกษา 234 อัตรา 
การจัดการทั่วไป 17 อัตรา 
วารสารศาสตร์ 1 อัตรา 
วัดและประเมินผลฯ 10 อัตรา 
หลักสูตรการสอน 1 อัตรา 
หูหนวกศึกษา 2 อัตรา 
กายภาพบำบัด 22 อัตรา 
กิจกรรมบำบัด 9 อัตรา 
การศึกษาพิเศษ 50 อัตรา 
จิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา 
ช่างทองหลวง 4 อัตรา 
วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา 
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา 
เปรียญธรรม 9 ประโยค 1 อัตรา 
เสริมสร้างร่างกายอารมณ์และจิตใจ 2 อัตรา 
เทคโนโลยี 1 อัตรา 
ธุรการ/บริหารการศึกษา 3 อัตรา 
สาธารณสุข 1 อัตรา 
นิเทศศาสตร์ 1 อัตรา 
 
 
 ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โพสโดย : ญาดา รัตนกร  | 18 ก.พ. 2558  | เข้าชม : 835  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ