วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อบรม Laravel PHP Framework Basic and Workshop small grey bullet

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ทำความร่วมมือกับทาง JavaThailand.com จัดโครงการอบรม Laravel PHP Framework Basic and Workshop ให้นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 24- ศุกร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 นี้ เมื่อเข้าอบรมแล้วสามารถเขียนระบบงานหรือโปรแกรมบนเว็บได้ สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานหารายได้ระหว่างเรียนได้ หรือเอาไปพัฒนาโปรแกรมเป็นโปรเจ็คจบได้ งานนี้ทางวิทยากรไม่คิดค่าอบรมเนื่องจากทำ MOU กัน แต่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารทั้งของวิทยากรและค่าอาหารของนักศึกษาที่เข้าอบรม เนื่องจากสาขาไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทางสาขาจึงขอเก็บเงินค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน และจะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ อีก ทุกๆ 3 เดือนครับ ลงทะเบียน คลิกที่นี่ หรือที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rU2JVFkPQi7nQXbpJCaZTjfBjRKWhqY7C7qIvW7yar0/viewform

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่


โพสโดย : อาจารย์ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ  | 11 ก.พ. 2557  | เข้าชม : 2057  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ