วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 29-30 พ.ค. 58 small grey bullet

โครงการบริการวิชาการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  จะดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในระหว่าง วันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A206 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมมีดังนี้

 

1     นายจีรพัฒน์ จิตจักรโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
2นายศุภมิตร ทะเสนฮดโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
3นายสุริยงค์ อะสุรพงศ์โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
4นางเรวดี สารวิถีโรงเรียนบ้านบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
5นางสาวศิริเพ็ญ ศรีแนนโรงเรียนบ้านห้วยแดง
6นายวิทนา ปัตลาโรงเรียนบ้านห้วยแดง
7นายวันชัย ไชยทองศรีโรงเรียนชุมชุนแจนแลนราฏร์บำรุง
8นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสุโพธิ์องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้
9นางจินดาพร เหลือผลโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
10นายวิษณุ ระดาดาชโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
11นายศิริลักษณ์ สารขันธ์โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
12นางรัตนา สุวรรณศรีโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
13นางสาวกาญจนา แซ่เฮ้งโรงเรียวัดชัยสุนทร
14นายศรัณย์ ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนบ้านดงหมู
15นางสาวดรุณี สงศรีโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
16นางสาวพัชระ บำรุงโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา
17นายพิชัย วิโยโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
18นายดุสิทธิ์ ศรีปากดีโรงเรียนบ้านสาด
19นายสมบูรณ์ เพ็งลุนโรงเรียนบ้านหนองห้าง
20นายวัชระ ศรีบรรเทาโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)
21นายนิกสันต์ คลังแสงโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี
22นางภาวิณี เพ็งลุนโรงเรียนโคกนาดี
23นายบุญเวช อุทะลังโรงเรียนคำอีหงษ์
24จ่า ส.ต.ปราโมทย์ สิริพันธ์โรงเรียนกุดกว้างสว่างวิทยา
25นายเทอดศักดิ์ ถวิลการโรงเรียนกุดกว้างสว่างวิทยา
26นายภานุพงษ์ ชัยสุขโรงเรียนกุดกว้างสว่างวิทยา
27นางสาวกฤษ์บุยา บุญสารโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
28นางสาวจิราวรรณ คนซื่อโรงเรียนนาโกวิทยาสูง
29นางสาวมนัญญา ศิริสุรักษ์โรงเรียนดงน้อยวิทยา
30นายพงษ์ศักดิ์ ก้อบุญไสยโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
31นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
32นางติรยา นามวงศ์โรงเรียนบ้านดินจี่
33นางสาวกาญจนา แซ่เฮ้งโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
34นางเยาวลักษณ์ อัฐนาคโรงเรียนหนองบัวใน
35นางสาคร กาญจนพันธุ์โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา
36นายบุญมี เหมกุลโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
37นายบัวรัตน์ แสงนาโกโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
38นายวุฒิธรรม แก้วบุญไสโรงเรียนบ้านโนนธาด สาขา 2
39นายปรัตถกรณ์ กองนาคูโรงเรียนบ้านคำกุงหนองอีดุม
40นางสาวเพชรราภรณ์ พรมจมร   โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์

โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 21 พ.ค. 2558  | เข้าชม : 2251  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ