วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท small grey bullet

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม

                  ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินการจัดทำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรในวิชาชีพและองค์กร/หน่วยงาน ในการนี้ ทางคณะฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ โปรดส่งคืนแบบสอบถามที่ท่านได้ตอบแล้วมายังคณะฯ ตามที่อยู่ที่ได้แนบไปพร้อมกับแบบสอบถาม หรือ ตอบผ่านทางเว็บไซต์ http://comed.ksu.ac.th จักขอบคุณยิ่ง

 

คลิกตอบแบบสอบถาม


โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 25 ก.ค. 2560  | เข้าชม : 1667  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ